Viktiga ord i poker

All in

En spelare satsar alla de marker han har framför sig.

Beta

Synonym till satsa. Beta är vanligare i engelskspråkig poker.

Checka

Synonym till passa, som också är ett ord i poker.

Fisk

En spelare som är väldigt dålig på poker.

Flopp

De tre första gemensamma korten i Texas Hold’em.

Höja

Att höja någons som redan satsat i potten. I no limit holdem måste höjningen vara minst lika stor som den senaste satsningen. Om Per satsat 2 kr i potten så måste Stina höja till minst 4 kr om hon vill höja Pers satsning. Ett undantag är om spelaren som gör höjningen går All-in. Om Stina inte har mer pengar framför sig än 3 kr i det tidigare exemplet, så kan hon höja till 3 kr och gå all in.

Knappen

Givar positionen i Hold’em. Den spelare som har knappen agerar sist i alla satsningsrundor, utom i satsningsrundan innan floppen.

Kontrahöja

Om en spelare höjer, så kan en annan spelare i sin tur höja honom. Denna spelare har då kontrahöjt den förste spelaren.

Lilla mörken

Spelaren direkt till vänster om knappen. För att det skall bli spel krävs det att det finns något att spela om. I holdem har man löst det så att spelaren direkt till vänster om knappen satsar en förutbestämd summa i blindo innan korten delas ut, till exempel 1 kr. Spelaren direkt till vänster om honom dubblar i sin tur denna summa i blindo, så i vårt exempel skulle han satsa 2 kr. Om ingen synar eller höjer stora mörkens insats, så får han tillbaka sin insats plus lilla mörkens insats.

Passa

På alla satsningsrundor utom rundan innan floppen så går det bra att passa, förutsatt att det är ens tur att agera och ingen annan har satsat tidigare i rundan. Om man passar kan man kliva in i satsningen igen om någon annan satsar.

Pott

De marker som satsas samlas i en hög på bordet, potten.

Preflopp

Satsningsrundan som sker efter att spelarna har fått sina två första kort.

River

Kortet som delas ut efter att satsningsrundan på turn är klar.

Satsa

Att satsa pengar i potten.

Stora mörken

Spelaren direkt till vänster om lilla mörken.

Syna

Att betala för att se motståndarens kort på rivern. Också att betala för att se nästa kort.
Om Per till exempel satsar 2 kr på floppen så kan Stina, om hon var med till floppen, syna Pers satsning. Turn kortet delas då ut och en ny satsningsrunda påbörjas.

Tilta

Att börja spela överdrivet aggressivt efter att ha råkat ut för en motgång vid pokerbordet. Det är vanligt att en del spelare tiltar efter att ha förlorat en stor pott, efter att ha blivit utdragna eller efter att någon visat dem en bluff. En del hävdar att allt icke optimalt spel, där spelaren är medveten om att han spelar felaktigt, skall kallas tilt. Andra har en snävare definition där det krävs att spelet är just överdrivet aggressivt.

Tre-Beta

Detta är en kontra höjning som sker på satsningsrundan innan floppen. Om Erik satt i stora mörken och betalade 2 kr, Per höjde till 5 kr och Stina i sin tur kontrahöjde Per till 10 kr, så tre-betade Stina. Nu kan Per eller någon annan i sin tur kontrahöja Stina, då räknas det som en fyr-bet.

Turn

Kortet som delas ut efter att satsningsrundan på floppen är klar.